“Postmanไปรษณีย์4โลก” ผลงาน ล่าสุดจาก “พฤกษ์ เอมะรุจิ”

ข่าวหนัง Postmanไปรษณีย์4โลก

“M 39” เปิดภาพชุดแรก จากภาพยนตร์เรื่อง “Postman ไปรษณีย์ 4 โลก” ภาพยนตร์โดยผู้กำกับ ตุ๋ย – พฤกษ์ เอมะรุจิ ( ผลงานที่ผ่านมาไบค์แมน1-2 , อีเรียมซิ่ง และล่าสุดที่กำลังฉายในเวลานี้อย่าง ‘ ใจฟูสตอรี่ ‘ ) ที่หยิบจับอะไรก็สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคอหนังไทยมาตลอด 3 – 4 ปีนี้ “Postman ไปรษณีย์ 4 โลก” ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของ “โลก 4 ใบ คน 4 ยุค”  ตั้งแต่       “ยุคหิน”  ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา (เล่าผ่านเหตุการณ์บ้านบางระจันถูกพม่าตีทัพแตก )  มายังปลายยุค 90 (2 ปีให้หลังจากเหตุการณ์วิกฤติต้มยำกุ้ง )  และมาจบยุคสุดท้ายไปไกลถึงยุคอนาคต พ.ศ.2606 ที่เต็มไปด้วย ความล่มสลายของสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสงครามกลางเมืองที่มีการแบ่งฝักฝ่ายของกลุ่ม “ท่านผู้นำ” และ […]